van Cradle 2 Cradle naar Source 2 Source

U bent de bron van Uw geld.

Het Source to Source denken heeft mij op een ander idee ten aanzien van de financiering van bouwwerken en van geld in het algemeen gebracht. De man in het plaatje hiernaast, John Pierpont Morgan, vond dat hij c.q. zijn bank de bron van uw geld was.  Morgan, wiens bank (Morgan Chase) nog steeds bestaat en zeer veel anderen “overgenomen” (opgegeten) heeft vond net als alle andere bankiers vandaag, dat het gebruik van geld op basis van lenen dient te geschieden en wel met rente.

De bank brengt weliswaar geld in omloop dat door de Staat wordt gedrukt, maar u betaalt voor dat geld. En juist dat is nu een kromme gedachte. De essentie van economie is dat u uw inspanning ruilt tegen die van een ander. Daar hoeft niets anders aan te pas te komen.  Geld is alleen maar voor uitgevonden opdat we zo’n ruil niet altijd in natura hoeven doen en niet met zware uitwisselingsmiddelen als molenstenen of schepels graan hoeven te sjouwen. Meer is geld niet. Een uitwisselingsmiddel. Zeker in deze digitale wereld kan het gebruik van geld open source (jawel, source) en dus gratis zijn.

Des te gekker is het eigenlijk dat het geld dat wij allemaal gebruiken “geleend” is van “de bank” en dat de bank het in zijn hoofd gehaald heeft méér terug te vragen dan wordt uitgeleend. Dat laatste is ook niet een beetje of een vast winstpercentage, maar iets dat rente heet: elk jaar gedurende de looptijd vanb.v.  een grote (hypothecaire) lening 4-5% van dat bedrag.  Als u pakweg twee ton leent voor een huis, betaalt u bij 4% rente tot het eind van de looptijd ruim zes ton terug! Terwijl een leuke winst van 15% (waar aannemers in de bouw hun handjes voor zouden dichtknijpen) 30.000,- zou zijn betaalt u 400.000,-. Gek ? Ja, knettergek  en daarom in diverse religies eeuwenlang verboden. Er is niets tegen dat een bedrijf winst maakt of u kosten in rekening brengt voor handelingen en adviezen, maar wel tegen rente.

Een ecologisch architect moet ook ecologisch kunnen financieren

Ik heb al vanaf mijn jeugd rente iets geks gevonden, maar prof. Margrit Kennedy (hierboven) was ervoor nodig om mij te doen ontwaken: Het meest gevaarlijk aspect van rente is niet de dwaling van onze acceptatie ervan, maar het feit dat rente tot eeuwigdurende groei van de economie leidt. U hoort het politici, economen en deskundigen vaak zeggen: de economie moet groeien.  Alles wordt daar ook op ingezet, tot en met uw opvoeding tot consument, maar eigenlijk is het totale onzin en nog gevaarlijk ook. De economie kàn namelijk niet eindeloos groeien op een aardbol van beperkte omvang. Mijn conclusie over de crisis is dat we duidelijk uitvergroot onder onze neuzen krijgen dat we al eeuwen iets verkeerd doen.  Zorg wordt onbetaalbaar, kunst en cultuur worden onbetaalbaar, om van het bouwen maar niet te spreken. In haar boek “Inflation- en Interestfree Money” geeft prof. Kennedy haarfijn de vier grote fouten in het GELD-denken weer. Ik geef hieronder de positieve weergave van wat in haar boek “misconceptions”zijn

Duurzaam financieren noemen we niet ecologisch. Dat zou wel moeten.

Een natuurlijke economie kan gerust  zonder groei en zeker zonder exponentiële groei, zoals rente veroorzaakt.

Vrijwel iedereen betaalt altijd en overal rente, of je nu leent of niet. Er is zeer veel verborgen rente.

We worden allemaal verschillende beïnvloed door rente. In zeer pure diensten als zorg zit soms maar een paar procent rente. In de bouw daarentegen tot wel 70%. Zo is in Duitsland en Nederland 80% van de mensen netto rentebetaler en alleen zeer rijken netto ontvanger. Wereldwijd ligt die ratio nog schever.

Inflatie is volkomen overbodig. Als we anders met geld omgaan dan via rente, kan geld zijn waarde behouden.

Tijd dus voor een rentevrije economie. Ik draag eraan bij. U ook ?