orwell 1984 AVG

filmbeeld uit 1984 van George Orwell

Echt waar? U bent hier via Google gekomen…. en u leest onze privacyverklaring? Humor!

Het motto van deze verklaring is: Quis custodiet ipsos custodes? (wie bewaakt onze bewakers?)

De Vos architecten is net Google of Facebook: Ik weet (straks) van alles van u, zonder dat u daar erg in hebt. De eerste soort gegevens vertelt of schrijft u mij nooit. Die zie ik tussen de regels door: bijvoorbeeld uw gedrag ten opzichte van partner en/of kinderen/anderen, uw wijze van denken, uw wijze van uitdrukken, uw belangstellingen, uw focus, uw doelen, uw gezondheidstoestand, uw wijze van in het leven staan; kortom uw wezen.

De tweede soort gegevens bestaat natuurlijk gewoon vanwege uw opdracht aan mij: Uw NAW-gegevens, uw wensen met betrekking tot het uiterlijk, de opzet en de inrichting van uw huis en het budget dat daaraan besteed wordt en helaas: uw burgerservicenummer. Pfff…service….. dat vind ik toch altijd een Orwelliaanse Newspeak voor uw digitale controlebadge.  Maar zonder die laatste kàn tegenwoordig gewoon geen enkele vergunning aangevraagd worden, anders zou ik hem niet eens wìllen weten.

In tegenstelling tot Facebook en Google, staat alles wat ik van u weet behalve de NAW-gegevens en de gegevens die bij een ontwerp/opdracht horen, alleen in mijn hoofd. Voorlopig is het daar voldoende veilig, want mijn hersengolven kan nog niemand leesbaar “meenemen” en het zal nog wel even duren voordat onze overheid weer toe is aan het martelen van betrekkelijk onschuldige figuren als ik.

We houden verder geen registratie en logboeken bij, doen ook geen meldingen van datalekken, wat het bureau is kleiner dan 250 mensen en elke individuele opdrachtgever komt doorgaans maar een of een paar keer in zijn of ons leven, dus dat noemen we in het kader van de AVG “incidenteel”

Voel u vrij een poging te doen mijn internetgegevenskluizen (WeTransfer, het Omgevingsloket, deze website) te trachten te kraken. U krijgt een taart als het u lukt, en m’n providers ontvangen van mij een aansprakelijkheidsstelling. Ik nodig u ook uit om het z.g omgevingsloket te trachten te kraken. Daar staat uw vergunningaanvraag. Als u die kraak lukt krijgt u van mij twee taarten, en de overheid ontvangt dan van mij een aansprakelijkheidsstelling.  Ook voor waardevolle tips op dat vlak loof ik een taart uit.

geen cookies! en zo hoort het ook

geen cookies! en zo hoort het ook

De Vos architecten heeft geen cookies of trackers op haar website(s) en nog minder in haar emailverkeer. Alles wat u met mij deelt beschouw ik als ons geheim. Echt geheim. Behoudens dat bij dit alles zou moeten staan: voor zover ik weet! Immers: websites kunnen worden gehackt en of mailtjes of post onderschept. Degene die het hardst roept dat ik uw gegevens op kantoor moet beschermen, is ook degene die de meeste toegang daartoe eist: de staat. En diens beveiliging blijkt keer op keer matig. Ik kan niet tegengaan dat hij inzage neemt als de wet dat vraagt en nog minder als hij dat illegaal doet, zoals regelmatig schijnt te gebeuren.

Gelukkig hebt u óók nog het recht uw gegevens bij ons te wijzigen en te laten verwijderen. Maar dat hoorde u al te weten, toch?

Hoogachtend,

Michaël de Vos

Hier de samenvatting van de verklaring

 • identiteit van de onderneming en contactgegevens:
  • de Vos architecten, Voorsterweg 1 7371 GA Loenen, Kvk 08197195
 • doel waarvoor we uw gegevens verzamelen:
  • uitvoering van de opdracht
 • wie de persoonsgegevens ontvangt:
  • iedereen werkzaam op of voor kantoor.
 • hoe lang de gegevens worden bewaard:
  • zolang als ik leef, zolang als het bureau bestaat of zolang als u wilt en/of wettelijk verplicht is.
 • U hebt het recht op het wijzigen of verwijderen van hun gegevens, het recht om bezwaar te maken tegen verwerking van de gegevens, maar dat wist u al.
 • Wij verwerken alleen wat ècht nodig is of wettelijk vereist.