De Vos architecten realiseert al bijna 32 jaar vooral ecologische en ècht duurzame projecten onder secure architectuur. Zowel in particulier opdrachtgeverschap als in opdracht van kleinere bedrijven of verenigingen. Duurzaam bouwen is niet alleen ecologisch bouwen, maar ook duurzaam bouwen in de oorspronkelijke betekenis: houdbaar. Dat is voor ons “duurzaam bouwen 1.0”

U vindt uiteenlopende projecten: traditioneel gebouwd en ook veel in houtskeletbouw en ook aandacht voor experimenten in strobalenbouw. Woonhuizen, woonhuisuitbreidingen en zelfs dakopbouwen vormen de kleine schaal van het spectrum dat zijn andere uiterste heeft in stedenbouwkundige opdrachten. Voor mijn plezier ontwerp ik ook dingen als een bril, meubilair en/of een noodverlichtingsarmatuur, maar hoe dan ook: alle werken ecologisch, energiezuinig en vooral gezond. We gaan uiteraard veel verder dan duurzaam bouwen 1.0

Duurzaam bouwen 2.0: ecologie voor een gezond binnenklimaat

Een gezond binnenklimaat is voor ons (en u!) een eerste vereiste. Dampopen bouwen gevolgd door materialen zonder schadelijke emissies, zo min mogelijk behandelde lucht, antistatische oppervlakken, en het vermijden van stoorvelden staan hoog genoteerd in onze agenda. Duurzaam bouwen 2. 0 is dus: zodanig dat u ook duurzaam in het gebouw kunt verblijven met een goede gezondheid.

Duurzaam bouwen 3.0 ecologie die leidt tot laag energiegebruik

En met het gezonde binnenklimaat houdt duurzaam bouwen nog niet op. Wij hanteren naast de wettelijke EPC-berekening een eigen energiesystematiek. Die geeft een èchte indicatie van uw energieverbruik, inclusief het huishoudelijk gebruik. Dat voorkomt  “succesverhalen” over nul-op-de-meter of nulenergie terwijl u in de praktijk nog 30% over het berekende verbruik heen gaat. Apparaten worden steeds beter, zeker, maar ze zijn nog steeds (en ruimschoots) het minst duurzame aan een huis. Meestal zijn ze na 15 jaar op terwijl de gebouwschil zeker 200 jaar mee kan en de draagstructuur nog wel langer.Tenslotte hebben we nog:

Duurzaam bouwen 4.0  ecologisch denken leidt tot slimmere apparaten

Apparaten worden wel steeds interessanter: een aantal fabrikanten gaat ertoe over u geen apparaat meer te laten kopen, maar bijvoorbeeld “warmte gedurende dertig jaar, inclusief  onderhoud”. Het mooie daarvan is, dat het apparaat aan het eind van die 30 jaar niet op de schroothoop belandt, maar teruggaat naar de fabrikant, die er -zeker in de toekomst – al z’n grondstoffen weer uit haalt. Als schaduwzijde zie ik nog “de macht van de industrie”, maar dat hebben u en ik uiteraard voor een deel zelf in de hand.