ecologisch bouwen, warmtepompboiler

ecologisch bouwen, warmtepompboiler

Manege Alfsengi te Loenen wordt gedreven onder “natural horsemanship”. De opzet van dit gebouw als hoeve, versterkt de beschutting die de locatie van nature al biedt. Het gebouw is aan de buitenzijde als een “vriendelijk bolwerk” (gesloten) vormgegeven, aan de binnenzijde is het juist zeer open en heeft veel overdekte buitenruimte.

natural horsemanship, ecologisch bouwen

natural horsemanship

Paarden kunnen elkaar vanuit hun stallen zien en deels ook aanraken, zodat de opdrachtgeefster’s principes en wezenlijke eigenschappen van paarden (kuddegedrag) in dit gebouw tot hun recht komen. De trainingshal is dusdanig open voor licht en wind, dat men als het ware buiten rijdt. De bovengrondse constructie is puur van hout en baksteen. Zoals (vrijwel) al onze gebouwen is het gebouw zeer damp-open en door natuurlijke ventilatietoevoer voorzien van een gezond binnenklimaat. Een warmtepompboiler wint warmte uit afvoerlucht terug, zonder kanalen en roosters te gebruiken. Een AGA-fornuis functioneert als bijverwarming.

De houtconstructie heeft forse houtmaten. Dat maakte het gebouw in aanbouw al zeer om van te genieten. De timmerlieden hebben er ook met veel plezier aan gewerkt.

Het project paste geenszins binnen de gebruikelijke interpretaties van het bestemmingsplan. Echter, vanwege ons integere verhaal over “natural Horsemanship” èn het daarop aansluitende verhaal over het gebruik van de hoeve-typologie in plaats van de vereiste “compacte bouwmassa”, vonden we gehoor voor ònze interpretatie van de regels. En dat doen we graag: Serious play.