ecologisch: logisch.

Ecologisch: een visie is niet vrijblijvend. Verbonden zijn met de kosmos werkt alleen in gebouwen die op een geschikte wijze uit geschikte materialen zijn opgebouwd. Lees wat we daar zoal aan doen. Ecologisch ,of nog liever: bio-ecologisch…