ecologisch: logisch.

Ecologisch: een visie is niet vrijblijvend.

Verbonden zijn met de kosmos werkt alleen in gebouwen die op een geschikte wijze uit geschikte materialen zijn opgebouwd. Lees wat we daar zoal aan doen. Ecologisch ,of nog liever: bio-ecologisch gebouwd zijn is een voorwaarde voor een gebouw dat kosmische verbindingen herstelt. In die gebouwen vindt u vooral: hout en andere puur natuurproducten als vlas en leem voor constructie, isolatie en afwerking. Beton en staal worden weliswaar met een gerust hart gebruikt, maar met mate en vooral: zodanig dat u nooit ingesloten raakt in een kooi van Faraday. Dat sluit u van het natuurlijk aardmagnetisch veld en hoewel sommige stoorvelden liefst vermeden moeten worden, schermen we maar zelden gebouwen echt af. Mijns inziens is namelijk dat middel bijna net zo schadelijk als de kwaal.  Gevels in beton maken we helemaal nooit omdat beton al bij geringe dikte niet meer ademt en omdat de wapening ook een kooi van Faraday vormt .

Alleen voor mensen die gevoelig zijn, angst hebben voor of blootgesteld dreigen te worden zware velden van radio- en andere electromagnetische golven, maken we in overleg afschermvoorzieningen.

Ecologisch ventileren?

Ventileren doen we inderdaad ook ecologisch: overwegend natuurlijk. Zeer zeker de toevoer. Badkamers en keukens worden regelmatig mechanisch geventileerd en warmte kan ook uit de ventilatielucht worden teruggewonnen, maar bijvoorbeeld door een warmtepompboiler en vooral niet via kanalen (balansventilatie). Praktijktests hebben binnen de VIBA uitgewezen dat goed natuurlijk geventileerde huizen zowel het meest zuinig zijn als de grootste bewonerssatisfactie hebben. Jammer voor de EPC-normering.

Luchtkwaliteit en ventilatie

Balansventilatie proberen we te vermijden. Over balansventilatie is veel te doen. Ik neem een wat afwijkend standpunt in. Wie de onderzoeken van de Japanse prof. Emoto (linkje) kent, weet dat water al naar gelang energieën in zich opneemt die door harmonieën of juist dis-harmonieën worden veroorzaakt.  Ik ga ervan uit dat lucht zich net zo gedraagt. Ik ben er daarom zeer terughoudend mee, lucht met een “afval-kwaliteit” warmte uitwisseling te laten doen met de frisse lucht. Die twee stromingen raken elkaar weliswaar niet, maar mijn indruk is dat de energie via de warmte wel degelijk wordt overgedragen. Daarnaast zijn er ook met de best aangelegde installaties allerlei plaatsen waar zich stof en dus: huisstofmijt en ander ongedierte en besmettingen kunnen huisvesten. Wie niet frequent schoonmaakt en filters vervangt, heeft met balansventilatie nog afgezien van een energieverbruiker die  geluid maakt, een bron van ziektekiemen in huis.

In ontwikkeling is dat we de warmtepompboiler met een extra vat uitrusten en dat vat de vloer- of wandverwarming laten verzorgen. De warmtepompboiler haalt de warmte uit de ventilatielucht, draagt die over op water en dat water kan alleen in de vloer of de wand (in vaste, kristallijne stof dus, die geen andere energie aanneemt) zijn warmte overdragen.

Ecologisch: hout, hout en nog eens hout

Idealiter stoken we een huis op hout, waarbij het vuur minstens ervaarbaar, liefst ook zichtbaar is. Echt vuur hebben is zeer belangrijk voor de kwaliteit van het binnenklimaat.  De waarde van het archetype van vuur weet iedereen met een open haard uit ervaring.  De warmte van een (hout)kachel is totaal anders dan die van een CV-installatie. Open haarden zijn energiemonsters, maar tegelkachels, leemkachels en pelletsketels e.d. zijn zeer efficiënt en uiteraard CO2-neutraal.

Daarnaast is hout het belangrijkste bouwmateriaal wat mij betreft. Een huis moet goede vochtregulerende eigenschappen hebben. Hout, leemstuc, vlaswol, cellulose, mais en andere materialen absorberen vocht gemakkelijk, kunnen er veel van opnemen zonder aan relevante eigenschappen in te boeten en staan het vocht ook weer gemakkelijk af. Vlaswol en cellulose (houtvezels dus) doen het bijvoorbeeld veel beter dan glas- en steenwol. Bij gebruik van vlaswol en cellulose kan in de meeste gevallen worden afgezien van een dampremmende laag; zodat de gevels gemakkelijk ademen.

Ecologisch: innovaties initiëren, opzoeken en eraan meewerken.

Een van de aardigste innovaties van de laatste tijd kun je met een van de onderstaande Thumbnails tevoorschijn toveren. De Sunmachine met parabolische zonnecollector. De collector drijft een Stirlingmotor aan die electrictiteit geeft. Het apparaat is nog niet in productie, maar het broertje, de Sunmachine op pellets wèl. Die produceert zoveel stroom dat zowel pellets als machine zichzelf uit de opbrengst terugbetalen (althans: in Duitsland, daar wordt per teruggeleverde Kwh aan het net meer terugbetaald dan in Nederland. Kijk zeker even op de site van de firma: sunmachine

Ecologisch: zelfs NS?

De Nederlandse Spoorwegen behoren tot de grootste energieverbruikers in Nederland. Niet verwonderlijk: als die 1600 kW van een locomotief in actie komt merken ze dat in de electriciteitscentrale. Treinen zijn zuinig, maar op andere gebieden van NS wordt veel verspild. Wisselverwarming bijvoorbeeld. Wisselverwarming kost gigantisch veel energie. (In Zweden: 1/3 van de totale spoorwegkosten). Wij hebben daar iets op bedacht en daar octrooi op gekregen: een wissel die je in de winter niet hoeft te verwarmen en die toch niet door ijs of sneeuw vastloopt.wissel-snede