U bent aan het bouwen ? Het werk is nèt klaar en het lekt ? U bent het niet eens met het meer- en minderwerk ?  De schimmel staat al op de muur twee weken na oplevering ?

Wij kunnen u helpen.  Als het om wat voor reden dan ook misgaat kunt u een aantal dingen doen:

rbs1

  1. Zelf onderhandelen tot u er uit bent
  2. Onderhandelen met een deskundige erbij
  3. Bindend advies vragen
  4. Bemiddeling (Mediation) vragen
  5. Arbitrage aanspannen
  6. De burgerrechter opzoeken.

Ons kantoor kunt u voor de gevallen 2 t/m 6 bellen om als deskundige of bindend adviseur op te treden.  Met meer dan 600 zaken ervaring waarin op allerlei gebieden is gewerkt beschikt het bureau over een brede expertise. (Zo breed dat we zelfs juristen lesgeven over bouwrecht)

De snelste manier om een zaak op te lossen is meestal bemiddeling met als dringend motief op de achtergrond bindend advies.  U en de andere partij(en) kunnen overeenkomen (ook in afwijking van het contract) ons om bindend advies te vragen. De oplossing is dan vaak in enkele weken voor elkaar. Arbitrage en de burgerrechter kosten vaak vele maanden, zoniet jaren !

Arbitrage is  het meest voorkomend, vooral omdat arbitrage in de meeste contracten, al dan niet verborgen, is opgenomen.  Het z.g. arbitraal beding staat vaak in de algemene voorwaarden van de aannemer of in de in een bestek aangehaalde regelingen als de UAV,  de AVA etc.  Arbiters zijn scheidsrechters die zoals dat heet “als goede mannen naar billijkheid”  oordelen. Dat oordeel is dwingend.  Arbitrage kent evt. hoger beroep, maar geen cassatie.  De ervaring leert dat particulieren de uitspraken in arbitrage vaak erg in het voordeel van de bouwwereld vinden en moeite hebben met de veroordeling in de (vaak aanzienlijke) proceskosten.

bouwschade, bouwfout, geschil, arbitrage, mediationHet belangrijkste verschil tussen wat wij doen en wat arbiters en rechters doen is dat mij ons doel niet een oordeel is, maar het bewerkstelligen van een oplossing tussen partijen. De wijze waarop naar een oordeel wordt toegewerkt is onderzoekend en bemiddelend van aard, zodat partijen op elk moment kunnen besluiten tot een akkoord. Bij arbitrage en de rechter kàn dat ook wel, maar meestal is dat pas aan de orde tegen de tijd van de z.g. mondelinge behandeling. Partijen hebben dan al kostbare tijd gestoken in memories van eis, van repliek, van dupliek, conclusies van antwoord en soms nog incidenteel appèl.

De ervaring leert dat partijen door onze werkwijze vaak begrip voor elkaar op gaan brengen en de oplossing ook bevrediging geeft. Bureau de Vos werkt werkt al bijna 25 jaar in het gebied van particulieren en het midden- en kleinbedrijf; de verhoudingen zijn ons maar al te zeer bekend.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Geef een reactie