Source to Source, het nieuwe Cradle to Cradle. Totale duurzaamheid

Cradle to Cradle ? Liever Source to source !

De afgelopen jaren heeft de wereld de mond vol gekregen over Cradle to Cradle.  Een geweldig concept van Michaël Braungart en William McDonaugh.  Niet denken van wieg tot graf, maar van wieg tot wieg. Afval (graf) bestaat dus niet meer, afval is voedsel en zo maak je de kringloop (bijna) rond.  Zo heeft het C2C-conept nog meer briljante kanten en die hebben gretig navolging gekregen, ook van de grootste bedrijven in de wereld. Prachtig, vooral doen.

Het is nu belangrijk dat de voorhoede nog een stap verder doet.  Niet zo zeer in het produceren/maken alswel in het denken.  Als je ergens van aan de wieg (cradle) staat, je het belangrijkste gemist hebt: de schepping en de geboorte. Ik wil dan ook graag denken van Bron tot Bron. Daarom heb ik enige tijd geleden op LinkedIn de kreet Source to Source gelanceerd.  S2S, aardig dat die afkorting ook kan staan voor See to See, voor wie ogen heeft om te zien.  Zijn er al voorbeelden van Source to source ? Ja, om er een paar te noemen  “Fair Banking” en “de Huiscombine”. Even een korte beschrijving van die twee.

Fair Banking/ Fair4all

Bij Fair banking / Fair4all gaat het om een nieuwe bankvorm en een nieuwe valuta die als belangrijkste uitgangspunt hebben: U bent de bron van uw geld!   Als u een huis bouwt creëert ú (met een aannemer) het vermogen of waarde,  maar u betáált voor het feit dat iemand ergens cijfertjes op een server maakt waarmee dat vermogen “te gelde” (liquide) wordt gemaakt.  En dat niet alleen,  u moet ook véél meer terugbetalen dan u leent.  Niet eens een gewone winst van zeg 15%, maar elk jaar  een paar procent gedurende b.v. dertig jaar. Rente noemen we dat, en dat vinden we nog gewoon ook, terwijl de schokkende waarheid is dat u 300% op de “geleende” som geld betaalt. Alleen al in rijke landen is 80% van de mensen netto rente betaler tegenover 10% neutralen en 10% netto renteontvangers. Wereldwijd gezien ligt die verhouding nog veel schever: 98% is netto rente betaler voor 1,5% neutralen en een HALF procent netto ontvangers. Te gek voor woorden en inderdaad DE ziekte van deze wereld.  Rente, voor zichzelf werkend geld, resulteert  in een dodelijke spiraal en dat kunt u zien aan het feit dat steeds meer “kleintjes” (rentebetalers als Ierland, Griekenland, Spanje) worden opgeslokt door steeds minder , maar grotere “groten” (renteontvangers).  Bij Fair Banking creëert U het geld, dat waardevast blijft en niemand door middel van rente benadeelt. Fair Banking is rentevrij en inflatievrij. Fair Baking stimuleert de lokale economie omdat geen import uit “lagenlonenlanden” kan plaatsvinden.  “You are the source of your money” en zo gaan we van source to source.

Huisprinter (zie ook projectpagina voor illustraties)

De huisprinter of nog liever: de huis-combine.  Die is er nog niet, maar dit is hetconcept  zoals dat uit source to source denken voortkomt: Op dit moment kunnen we van mais en lijnzaad kunststoffen maken, de z.g. PLA’s, de polylactiden . We kunnen ook van kunststoffen 3D-prints maken. Maquettes van huizen  zijn daarvan een goed voorbeeld.  We kunnen in 3D-prints al metalen opnemen, bedoeld voor geleiding (printplaten voor electronica), maar ook bruikbaar voor constructieve sterkte. Aangezien we Twaron ook extruderen kun je je voorstellen dat een soortgelijke vezel gewoon meegenomen wordt. Tenslotte kunnen we vandaag al een aantal kunstsoffen (PS, PP en PE) geheel terugbrengen tot de oorspronkelijke grondstof: olie.  Nu kunnen we nog niet al die dingen met die ene of paar kunststoffen tegelijk, maar dat is een kwestie van tijd.  Dus is het idee: De huiscombine rooit het maïs of het lijnzaad en  maakt er kunststof(fen) van.  Met een of twee van die kunststoffen PRINT de combine ter plaatse een gebouw schaal 1:1 IN KLEUR uit.  Er hoeven nog maar een paar onderdelen in die misschien niet te printen zijn in kunststof, maar stel je voor: Het bronmateriaal wordt omgezet in een kunststof die zonder één brokje afval omgezet wordt in nagenoeg volledig vormvrij gebouw. In dat gebouw worden de bouwdelen, de leidingen, de kanalen èn de isolatie in één materiaal geprint. Idealiter is het materiaal damopen, is een aantal onderdelen zo geprint dat zij ook voor onderhoud uitgenomen kunnen worden en aan het eind van de levensduur of desnoods bij verhuizing komt de combine terug. Deze keer “snoept” de combine het huis geheel op en brengt het terug tot de oorspronkelijke kunststoffen, die in een tank kunnen worden getransporteerd naar de nieuwe bouwplaats.  U begrijpt: door alles ter plaatse te doen en vrijwel geen verliezen te hebben  is de energie-inhoud zeer gering. Wellicht zijn wat PV-panelen genoeg, gecombineerd met (gesloten CO2-balans!) ter plaatse stoken op de overgebleven plantaardige delen, genoeg voor de bouw. Op de projectpagina “huisprinter” vindt u enkele illustraties.  Bijkomend voordeel van de methode is precisie, vrijheid van uitvoeringsfouten, geen zwaar belastende arbeid en let maar op: een enorme besparing in bouwkosten, zeker met Fair4all als financier.